Dopunska i dodatna nastava za vreme raspusta

Raspored DOPUNSKE i DODATNE nastave za vreme zimskog raspusta:

 

DOPUNSKA nastava - četvrtak, 11.01.2018

predmet

profesor

datum i vreme

Elektronika 1 (2-3)

Der Ivan

11.1.2018 - 8h

Merenja u elektr.

Mihal Kržaček

11.1.2018 - 9h

Računari

Mihal Kržaček

11.1.2018 - 10h

Digitalna elektronika 3-1, 3-2

Živko Seratlić

11.1.2018 - 10h

Programiranje

Dragan Deretić

11.1.2018 - 10h

Računari

Dragan Deretić

11.1.2018 - 10h

Srpski jezik

Ljeposava Krivokapić

11.1.2018 - 10h

Hidraulika i pneumat.

Danilović Olivera

11.1.2018 - 10:30

Informatika

Programiranje

Golović Zarija

11.1.2018 - 12h

 

DOPUNSKA nastava - petak, 12.01.2018

predmet

profesor

datum i vreme

MATEMATIKA

SVI

12.1.2018 - 8h

Biologija-Ekologija

Radmila Milutinović

12.1.2018 - 8h

Srpski jezik i knj. 1.godina

Marija Knežević

12.1.2018 - 9h

Srpski jezik i knj. 2.godina

Marija Knežević

12.1.2018 - 10h

Srpski jezik i književnost

Dragan Luketa

3-4 12.1.2018 - 9h

4 god. 12.1.2018 - 10h

Engleski jezik 1.godina

Ljubica Čurović

12.1.2018 - 9h

Engleski jezik 4.godina

Ljubica Čurović

12.1.2018 - 10h

Engleski jezik

Maja Pavlović

12.1.2018 - 10h

Fizičko vaspitanje

Arpad Nađ

12.1.2018 - 9h

OET 1

Jadranka Filipović

12.1.2018 - 9h

OET 2

Jadranka Filipović

12.1.2018 - 10h

OET 1

Gordana Ačanski

12.1.2018 - 9h

OET 2

Gordana Ačanski

12.1.2018 - 10h

Sociologija

Vesko Bojić

12.1.2018 - 9h

Osnove elektrotehnike 2-5

Nedeljko Kukić

12.1.2018 - 9h

Električne mreže - 4-3

Nedeljko Kukić

12.1.2018 - 10h

Elektronika 2

Darko Papović

12.1.2018 - 9h

Geografija

Damjanović Dragana

12.1.2018 - 10h

Hemija

Petrić Zorica

12.1.2018 - 10h

Mehanika

Brkić Svetlana

12.1.2018 - 10h

Mehanika

Jung Ferenc

12.1.2018 - 10h

Fizika - dopunska

Tatjana Vučić

12.1.2018 - 11h

Obnovljivi izvori energ.

Marjan Lj. Ivanov

12.1.2018 - 12h

Istorija

Ana Stanojević

12.1.2018 - 12h

 

 

DODATNA nastava za vreme zimskog raspusta

predmet

profesor

datum i vreme

Fizika - dodatna

Tatjana Vučić

11 i 12.1.2018 u 9h

Programiranje - dodatna

V.P.Filko

11 i 12.1.2018 u 10:30h