Добродошли у нашу школу

skola oШкола редовно прати потребе привреде општине Кула, као и суседних општина и на основу тих сазнања планира своју уписну политику.Годишње се уписује око 900 ученика у 4 образовна профила IV степена, и 6 образовних профила III степена, унутар два подручја рада, електротехника, и машинство и обрада метала. Наставу и друге облике образовног-васпитног рада реализује 51 наставник и сарадник. Настава у свим одељењима се изводи на српском наставном језику.

 

ФОРМИРАНО ДРУШТВО ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Едукација са основним предностима обновљивих извора енергије, стицање, развијање и преношење знања о овим врстама енергије као и могућности примене и потенцијали обновљивих извора енергије у Србији основни су циљеви Друштва за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе „Михајло Пупин“ које је 10. јуна формирано у Кули. За председника Управног одбора Скупштина Друштва за обновљиве изворе енергије изабрала је Иванов Марјана, спец. техничких наука, за потпредседника Ачански Гордану, дипл. инжењера електротехнике, а за председника Надзорног одбора Јадранку Филиповић, дипл. инжењера електротехнике.

 Ради остваривања циљева Друштва за обновљиве изворе енергије, чланови ће у наредном периоду радити на практичном представљању примене обновљивих извора енергије са указивањем на њихов значај и развој, док ће посебан акценат бити стављен на едукацију ученика, студената и научног подмлатка, односно будућих корисника и произвођача опреме, путем предавања, семинара и других облика стручног образовања као и организовање стручних радника у оквиру истраживачких и развојних пројеката о примени обновљивих извора енергије.
Како је истакао председавајући оснивачке Скупштине Друштва Мирослав Милованчев, директор СТШ „М. Пупин“, у наредном периоду за све чланове Друштва планирана је стручна екскурзија у оквиру које је предвиђена посета енергетским халама у Бољевцима и Центру за енергетску ефикасност у Шимановцима. „Оно што је посебно значајано – каже Милованчев – је монатажа соларних колектора на крову СТШ „М. Пупин“ где би ученици свих школа у нашој средини, а и шире, имали прилику да се упознају са практичном применом обновљивих извора енергије.“
Ово је у формалном смислу први корак у Друштву за ОИЕ, међутим, недавно је у Кули одржана манифестација „Европски дани Сунца у Кули“ која је окупила стручњаке из ове области али и укључила велики броја ученика из наше средине, а чије одржавање је планирано и за наредну годину.