Планови за преузимање

Наставни планови и програми / Планови и програми наставе учења : правилници за преузимање

 

 Општеобразовни предмети

 

 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2013.)

 

 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 14/2013.)

 

 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 03/2015.)

 

 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2016.) - верска настава

 

 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2016.) - рачунарство и информатика

 

 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 05/2017) - за смер Електротехничар обновљивих извора енергије

 

  v

 

 

Електротехника

 

 

Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника (Службени гласник РС - Просветни гласник 3/2013.)

 

 

Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника (Службени гласник РС - Просветни гласник 14/2013.)

 

 

Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија - оглед (Службени гласник РС - Просветни гласник 4/2012.)

 

 

Наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике (Службени гласник РС - Просветни гласник 10/2014.) 

 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (Службени гласник - Просветни гласник 05/2017) - за смер Електротехничар обновљивих извора енергије

 

Планови и програми наставе и учења из 2018 (Службени гласник РС - Просветни гласник 1/2018 и 8/2018.)

 

Наставни план и програм за образовни профил електротехничар информационих технологија (Службени гласник РС - Просветни гласник 1/2018.)

 

 

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада електротехника (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

План и програм наставе и учења општеобразовних предмета за образовни профил електротехничар рачунара (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада

електротехника (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

План и програм наставе и учења стручних предмета за образовни профил електротехничар рачунара (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

План и програм наставе и учења општеобразовних предмета за образовни профил електротехничар енергетике (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)

 

 

План и програм наставе и учења стручних предмета за образовни профил електротехничар енергетике (Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2018.)