Радионица за машинство

masRadУ склопу машинске радионице налазе се учионице где ђаци из машинске и електро групе стичу знање из врста и начина обраде машинских материјала, основних машинских алата и машина као и правилног руковања са истим.
У циљу даљег учења ђаци машинских струка након прихваћеног основног знања на теоријским часовима настављају са едукацијом у оквиру својих смерова у школској радионици где се детаљније упознавају са мерним инструментима, машинским алатима и машинама као што су: Микрометар, Разни облици стругова, Глодалица, Алати за стругове и глодалице, Начину израде алата, Начину обраде материјала...
Школа има склопљен уговор са радним организацијама у оквиру којих се реализује практична настава за занимање Аутомеханичар на другој и трећој години.

 

Фотографије учионица
masRad1 masRad2
masRad3 masRad4