Лабораторија за електричне машине

labElMas

У лабораторији за електричне машине изводе се вежбе из овог предмета. На овом месту ученици се упознавају са основним мерењима на трансформатору и асихроном мотору. Наслови неких од вежби су: мерење отпора намотаја трансформатора, кратак спој трансформатора, празан ход трансформатора, празан ход трофазног трансформатора, струја кратког споја трансформатора...

 

Фотографије учионица
labElMas1 labElMas2
labElMas3 labElMas4