Лабораторија за електричне инсталације и електротермичке уређаје

labElInstУ лабораторији за електричне инсталације и електротермичке уређаје изводе се вежбе везане за ова два предмета. На овом месту ученици се упознају са алатом и врстама електричног матерјала који се употребљавају у изградњи у електричним инсталацијама.

Такође имају могућност да се упознају са разним електротермичким уређајима.

 

Фотографије учионица
labElInst5 labElInst2
labElInst7 labElInst6