labElMerЛабораторија за електрична мерења

 

У лабораторији за електрична мерења изводе се вежбе из:

  • Електричних мерења
  • Мерења у електроници
  • Mерења у електроенергетици

На овом месту ученици се упознавају са правилним руковањем и употребом разних електро мерним уређајима као што су:

  • Омметар Ω
  • Волтметар V
  • Ватметар W
  • Осцилоскоп
  • Фреквенцметар Hz
  • и други

Такође се упознавају и са разним врстама генератора.

 

Фотографије учионица
labElMer1 labElMer2
labElMer3 labElMer4