Лабораторија за аутоматику

automatika2

У оквиру лабораторије за аутоматику изводе се вежбе из елемената аутоматике, примене рачунара у електротехници и микропроцесора на смеру електротехничар аутоматике. На овом месту ученици се упознавају са основним програмима за примену у електротехници као што су: Eagle, Tango PCB, Euler, Eureka. Такође детаљно се упознавају са програмом за цртање електричних шема и конструисање штампаних плочица као што је "OrCAD". У оквиру вежби из елемената аутоматике врши се симулација основних шема аутоматизације на рачунару на програмском пакету »Multisim 7 Demo«. Из микропроцесора изводе се вежбе на емулатору "Emu8086" за микропроцесор i8086.

 

Фотографије учионица
labAut1 labAut2
labAut3 labAut4