Иновације у настави


Како се у нашој школи изучавају модерне науке, може се, и мора, очекивати да то радимо на савремен начин. Светски трендови показују да се уџбеници све више премештају са штампаних књига на рачунаре, односно, са статичних слика на интерактивне апликације. Уместо да се на једној слици истовремено приказују прошли, садашњи и будући, могући, догађаји у случају да се неки параметри поклопе, много је прегледније да се то прикаже анимацијом у којој ученици могу и сами да учествују, мењају задате параметре и посматрају шта се при томе дешава.
Један такав тренд прати и наша школа, уводећи у наставу основа електротехнике електронски уџбеник завода за унапређивање образовања и васпитања. Да је то нешто посебно и ново на нашим просторима, говори и податак да је такој настави приступило само 10 техничких школа у Србији међу којима је и наша!
Теорија из уџбеника описана је анимацијама и интерактивним апликацијама који дато градиво ближе појашњавају и на крају се то знање тестира кроз задатке из практикума.


Један такав пример приказујемо и овде. У питању је, у теорији добро знан, Џулов закон, чијом применом многи студенти кувају кафу или чај.
У доњем, левом, углу налази се клизач којим подешавате јачину струје и након тога кликом на отворени прекидач пуштате струју. У зависности од јачине струје вода ври у различитим временским интервалима чији мерач се налази у горњем, десном, углу. Тестирајте теорију, на пример, за јачину струје 1А и 4А. Да ли четири пута јача струја четири пута брже загреје воду до врења или јој треба више или мање времена?
За више анимација видимо се на часу основа електротехнике!