Електротехничар Информационих Технологија - Оглед

Информације о образовном профилу

Електротехничар информационих технологија је огледни образовни профил који је у средње школе уведен школске 2012/2013. године. Нови образовни профил је развијен као одговор на потребе савременог друштва чије се функционисање, ни у ком домену не може замислити без континуиране и интензивне примене информационих и комуникационих технологија.
 
Основни циљ образовања ученика у образовном профилу Електротехничар информационих технологија - оглед, је стицање знања и вештина која ће им омогућити рад у индустрији информационих технологија.
Настава се одвија у малим групама (одељење има 24 ученика), у савременим и посебно опремљеним лабораторијама и кабинетима.
 
У току четворогодишњег школовања ученици стичу знања о:
 • карактеристикама и функцијама рачунарског хардвера,
 • функцијама, инсталирању и конфигурисању оперативног система и додатног софтвера,
 • о комуникационим технологијама, рачунарским мрежама и пасивној и активној мрежној опреми,
 • Интернет технологијама, протоколима и корисничким сервисима,
 • креативном и функционалном планирању и изради web страница,
 • креативном и функционалном планирању и изради web апликација,
 • објављивању web сајтова и апликација на веб серверу,
 • концепту објектно-оријентисаног програмирања,
 • пројектовању информационих система,
 • креирању и коришћењу база података, структури електронских пословних система и облицима електронског пословања,
 • сигурности информационих система, превенцији и детекцији напада,
 • изради и начину коришћења техничке документације
 • примени основних принципа комуникације и организације у предузећу.

По завршеном школовању ученици ће бити оспособљени за:

 • инсталацију и одржавање оперативног система рачунара,
 • израду десктоп апликација,
 • креирање и развијање база података,
 • израду статичких и динамичких web презентација и web апликација и њихово имплементирање,
 • креирање, одржавање, ажурирање садржаја и проверу сигурности платформи за интернет сервисе,
 • одржавање и проверу сигурности информационих система.

Овај образовни профил омогућава стицање знања и вештина која ученицима, након завршетка средње школе, омогућавају рад у софтверској индустрији. Такође, ученици ће имати одличну основу и предзнање уколико се одлуче за наставак школовања на струковним или академским студијама.

ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА СА НЕДЕЉНИМ ФОНДОМ ЧАСОВА

 

 

  Опште образовни предмет

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Физичко васпитање

2

2

2

2

4

Математика

4

4

3

3

5

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

6

Физика

2

 

 

 

7

Историја

2

 

 

 

8

Географија

1

 

 

 

9

Хемија

2

 

 

 

10

Уметност

 

1

 

 

11

Социологија са правима грађана

 

 

1

 

12

Етика

 

 

1

 

 

  Обавезни стручни предмети

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

13

Основе електротехнике

3+2*

3

 

 

14

Рачунарска графика и мултимедија

2*

 

 

 

15

Програмирање

2*

2+2*

2+2*

3*

16

Апликативни програми

 

2*

 

 

17

Електроника

 

3+1*

 

 

18

Рачунарски хардвер

 

2*

 

 

19

Web дизајн

 

2*

 

 

20

Web програмирање

 

 

3*

3*

21

Оперативни системи

 

 

2*

 

22

Рачунарске мреже и комуникације

 

 

2+1*

 

23

Информациони системи и базе података

 

 

3+2*

 

24

Интернет технологије и сервиси

 

 

 

2+1*

25

Заштита информационих система

 

 

 

2+1*

26

Електронско пословање

 

 

 

2+1*

27

Техничка документација

 

 

 

2*

28

Предузетништво

 

 

 

2*

29

Практична настава

2

2 + 60 (блок)

60 (блок)

90 (блок)

 

Изборни предмет

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

30

Грађанско васпитање / верска настава

1

1

1

1

31

Изборни предмет према програму огледа

 

 

2

2

УКУПНО

32

32

32

32

                 * вежбе,
 

 

 

  Изборни предмет према програму огледа

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

1

Пословне комуникације

 

 

2

 

2

Примењена електроника

 

 

2

 

3

Софтверски мултимедијални алати

 

 

2

 

4

Управљање пројектима

 

 

 

2

5

Базе података

 

 

 

2

6

Рачунари у системима управљања

 

 

 

2

7

Биологија

 

 

2

 

8

Ликовна култура

 

 

1

 

9

Музичка уметност

 

 

1

 

10

Алгебра са аналитичком геометријом

 

 

2

 

11

Једначине, диференцијални и интегрални рачун

 

 

 

2

12

Социологија

 

 

 

2

13

Филозофија

 

 

 

2

14

Физика

 

 

 

2

******

Кликните ОВДЕ да преузмете план по којем се раде стручни предмети у ОГЛЕДУ.

*******

ЛИНК - > преузмите Приручник о полагању матурског испита, са питањима за теоријски део и збирком практичних задатака

*******