Испитни рокови

Пријава испита врши се у месецима: јануар, март, мај, јул, септембар, новембар; цео месец

Полагање пријављених испита врши се у месецима: фебруар, април, јун, август, октобар, децембар; према истакнутом распореду. Распоред се истиче последње недељемесеца за пријаву испита и брише се по завршетку испитног рока.

У току је месец пријаве испита за следећи испитни рок!