Информатор - упис за 2019 / 2020

за школску 2019/2020. годину

У I РАЗРЕД СЕ УПИСУЈУ СЛЕДЕЋИ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

➢ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
- (30 ученика)
шифра ZBKUSC4E40S

➢ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА – (30 ученика)
шифра ZBKUSC4E08S

➢ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
– (30 ученика)
шифра ZBKUSC4E30S

МАШИНСКА СТРУКА

➢ МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ – (30 ученика)
шифра ZBKUSC4D06S

➢ АУТОМЕХАНИЧАР – (15 ученика)
шифра ZBKUSC3D20S

➢ ЗАВАРИВАЧ – ( 15 ученика )
шифра ZBКUSC3D24S

Комплетан ихформатор можете погледати ОВДЕ: