Добродошли у нашу школу

skola oШкола редовно прати потребе привреде општине Кула, као и суседних општина и на основу тих сазнања планира своју уписну политику.Годишње се уписује око 900 ученика у 4 образовна профила IV степена, и 6 образовних профила III степена, унутар два подручја рада, електротехника, и машинство и обрада метала. Наставу и друге облике образовног-васпитног рада реализује 51 наставник и сарадник. Настава у свим одељењима се изводи на српском наставном језику.

 

Ванредно школовање

Школа врши и преквалификацију и доквалификацију у укупно 10 профила IV степена и 11 профила III степена, као и образовање кадрова у V степену у укупно 18 образовних профила.

 

Иновације у настави

У наставу основа електротехнике уведен је нови метод рада који се одликује комбинованим коришћењем специјанлог софтвера са анимацијама и практикума са тестовима за вежбу. Овај вид наставе је до сада уведен само у десет електротехничких школа у Србији.